INTRODUCERE | ISTORIC | OBIECTIVE | ETAPE | REZULTATE-DOCUMENTE | DOTARI | DISEMINARE | LINKURI

 

 

 

Etape

...................................................................................................................................................................

 

Proiectul de fata propune dezvoltarea unor sisteme recirculante performante care sa asigure:

 

  • tratarea corespunzatoare a apei tehnologice astfel incat efluentul sa raspunda cerintelor europene de calitate;

  • obtinerea unor productii ridicate de peste de calitate;

  • flexibilitatea managementului tehnologic si al operarii /manipularii sistemului.

 

Problematica sistemelor recirculante a fost intens studiata in ultimii ani atat in Europa cat si in America. In general studiile de design tehnologic au vizat numeroase aspecte ale functionarii sistemelor recirculante ca sisteme de mentinere a calitatii apei in limitele acceptate de specia de cultura, accentuandu-se importanta indepartarii amoniacului si a nitritilor, compusi extrem de toxici pentru pesti. Din acest motiv, aspectele legate de indepartarea altor compusi, relativ mai putin toxici (fosfatii, nitratii) au fost oarecum neglijate.

 

Problematica conservarii si exploatarii durabile a bioresurselor acvatice, ridicata la nivelul tarilor Uniunii Europene si nu numai, a adus in prin plan problema grava a poluarii si eutrofizarii apelor naturale si a cauzelor acesteia. Aceste consideratii legate de sanatatea publica si protectia mediului acvatic au condus la reglementari in ceea ce priveste deversarea nitratilor, cantitatea maxima acceptata fiind de 11,6 mg/l (European Community Directive).

 

Cercetarea de fata si-a propus realizarea a 3 tipuri de sisteme recirculante care sa indeplineasca si aceasta conditie impusa de UE si anume – mentinerea concentratiilor de nitrati si fosfati sub nivelul maxim acceptat.

Proiectarea, realizarea, experimentarea si evaluarea acestor sisteme recirculante performante s prin parcurgerea activitatilor specifice, fiecare partener avand o serie de responsabilitati decizionale si executive.

Succesiunea etapelor proiectului corelate cu deciziile corespunzatoare realizarii acestora s-a derulat dupa urmatoarea schema:


Etapa I 2006

 

Studiul si proiectarea unor sisteme recirculante pilot de crestere a pestilor in regim de superintensivitate care sa raspunda cerintelor europene privind calitatea produselor si a efluentului

 

Activitate I.1 - Studiu bibliografic privind normativele europene cu referire la calitatea produselor si a efluentului din acvacultura superintensiva .

 

Coordonator - Studiu privind asigurarea calitatii produselor obtinute din acvacultura superintensiva – analiza punctelor critice de control si a hazardurilor din sistemele recirculante.

Partener 1 - Studiu privind normativele europene cu privire la la calitatea efluentului din acvacultura superintensiva. Standarde de calitate. Metode de tratament .

Partener 2 - Studiu privind standardele de calitate a carnii de peste din acvacultura superintensiva. Medode de evaluare a calitatii.

 

Activitate I.2 - Proiectarea unor sisteme recirculante perfectionate care sa corespunda cerintelor de calitate impuse de Unitatea Europeana.

 

Coordonator - Proiectarea unui sistem recirculant performant pentru cresterea crapului (Cyprinus carpio) in condintitii de maxima densitate .

Partener 1 - Proiectarea unui sistem recirculant performant pentru cresterea sturionilor (Huso huso, Acipenser gueldenstaedti) in condintitii de maxima densitate.

Partener 2 - Proiectarea unui sistem recirculant performant pentru cresterea somnului (Silurus glanis) in condintitii de maxima densitate .

 

Etapa II

 

Realizarea sistemelor recirculante performante, experimentarea si evaluarea potentialului lor tehnologic in baza unui protocol si metodologii comune de lucru.

 

Activitatea II.1 - Elaborarea protocolului comun de lucru. Realizarea sistemelor recirculante.

 

Coordonator - Elaborarea protocolului si metodologiei de lucru in acord cu partenerii.

Realizarea sistemului recirculant performant pentru cresterea puietului de crap (Cyprinus carpio) in condintitii de maxima densitate .

Partener 1- Realizarea sistemului recirculant performant pentru crestere a sturionilor (Huso huso, Acipenser gueldenstaedti) in condintitii de maxima densitate.

Partener 2- Realizarea sistemului recirculant performant pentru pentru cresterea somnului (Silurus glanis) in condintitii de maxima densitate.

 

Activitatea II.2 - Experimentarea si monitorizarea sistemelor recirculante in vederea stabilirii performantelor tehnologice si tehnice, a rentabilitatii economice si calitatii produselor si efluentului.

 

Coordonator - Realizarea experimentelor de crestere a crapului intr-un sistem recirculant performant si responsabil.Monitorizarea calitatii apei tehnologice si reziduale; managementul hranirii ca instrument de control asupra calitatii apei si produselor din acvacultura superintensiva; evaluarea performantelor de crestere a crapului si calitatea carnii de crap din sistemul recirculant.

Partener 1 - Realizarea experimentelor de crestere a sturionilor (Huso huso, Acipenser gueldenstaedti) intr-un sistem recirculant performant si responsabil. Monitorizarea calitatii apei tehnologice si reziduale; managementul hranirii ca instrument de control asupra calitatii apei si produselor din acvacultura superintensiva; evaluarea performantelor de crestere a crapului si calitatea carnii de carp din sistemul recirculant. Asigurarea materialului biologic necesar experimentului efectuat de coordonator.

Partener 2 - realizarea pentru pentru cresterea somnului (Silurus glanis) intr-un sistem recirculant performant si responsabil. Monitorizarea calitatii apei tehnologice si reziduale; managementul hranirii ca instrument de control asupra calitatii apei si produselor din acvacultura superintensiva; evaluarea performantelor de crestere a crapului si calitatea carnii de carp din sistemul recirculant.


Etapa III

 

Realizarea sistemelor recirculante performante, experimentarea si evaluarea potentialului lor tehnologic in baza unui protocol si metodologii comune de lucru.

 

Activitatea III.1 - Elaborarea protocolului comun de lucru. Realizarea sistemelor recirculante.

 

Coordonator - Elaborarea protocolului si metodologiei de lucru in acord cu partenerii. Realizarea sistemului recirculant performant pentru cresterea puietului de crap (Cyprinus carpio) in conditii de maxima densitate.

Partener 1 - Realizarea sistemului recirculant performant pentru crestere a sturionilor (Huso huso, Acipenser gueldenstaedti) in conditii de maxima densitate.

Partener 2 - Realizarea sistemului recirculant performant pentru pentru cresterea somnului (Silurus glanis) in conditii de maxima densitate.


Etapa IV

 

Evaluarea celor trei tehnologii sub aspectul performantei tehnologice, impactului asupra componentelor mediului si economic.

 

Activitatea IV.1 - Evaluarea celor trei tehnologii sub aspectul performantei tehnologice, impactului asupra componentelor mediului si economic.

 

Coordonator - Evaluarea tehnologiei de crestere a crapului (Cyprinus carpio) sub aspectul performantei tehnologice, impactului asupra componentelor mediului si economic.

Partener 1 - Evaluarea tehnologiei de crestere a sturionilor (Huso huso, Acipenser gueldenstaedti) sub aspectul performantei tehnologice, impactului asupra componentelor mediului si economic.

Partener 2 - Evaluarea tehnologiei de crestere a somnului (Silurus glanis) sub aspectul performantei tehnologice, impactului asupra componentelor mediului si economic.

 

Etapa V

 

Diseminarea rezultatelor prin comunicari si publicari la nivel national si international (conferinte, workshopuri, simpozioane).

 

In etapa a V a toti partenerii vor avea responsabilitatea de a face publice rezultatele obtinute prin intermediul unor manifestari stiintifice si a unei pagini web.