INTRODUCERE | ISTORIC | OBIECTIVE | ETAPE | REZULTATE-DOCUMENTE | DOTARI | DISEMINARE | LINKURI

 

 

 

Introducere

...................................................................................................................................................................

 

Sistemele recirculante de producţie acvatică constituie o alternativă importantă la acvacultura tradiţională, de heleşteu. Ca urmare a tratării apei şi reutilizării acesteia, sistemele recirculante necesită o cantitate mult mai mica de apă decât un heleşteu pentru a realiza o producţie similară. Deoarece sistemele recirculante folosesc, în mod obişnuit, diferite tipuri de bazine (tancuri, silozuri etc.), dens populate, pentru obţinerea produsului de cultură, cerinţa privind necesarul de suprafaţă de teren este, de asemenea, mult mai redusă decât în cazul acvaculturii clasice.

 

Creşterea unor vieţuitoare acvatice în condiţii de mediu controlate prin tratarea şi recircularea apei constituie o problemă minuţios studiată în ultimele decenii pe plan mondial. Deşi aceste tehnologii sunt costisitoare, posibilitatea obţinerii produsului de cultură în flux continuu, pe tot parcursul anului, şi în locaţii apropiate unor pieţe de desfacere, constituie importante argumente pentru abordarea acvaculturii în sisteme recirculante.

 

Fezabilitatea şi eficienţa activităţii unui sistem recirculant de creştere depind de măsura în care este asigurată o optimă corelaţie între managementul tehnologic, capacitatea portantă şi calitatea apei.

 

Abordarea unor tehnologii de acvacultură în condiţii de mediu controlate prin tratarea şi recircularea apei presupune cunoaşterea, de către investitori şi acvacultori, a unor potenţiale riscuri de natură tehnică sau economică.

Proiectul de fata isi propune dezvoltarea unui sistem recirculant pilot perfectionat care sa rezolve toate problemele de conditionare a apei si management si elaborarea unor tehnologii de crestere in sistemele recirculante a unor specii cu importanta economica din tara noastra, si anume: crapul (Cyprinus carpio), morunul (Huso huso), nisetrul ( Acipenser gueldenstaedti) si somnul (Silurus glanis).


Perioada : 2005-2008

Nr. Contract : CEEX 50/2005


Parteneriat :

Coordonator : Universitatea Dunarea de Jos Galati

Partener 1 : Institutul de Cercetare – Dezvoltare Pentru Ecologie Acvatica, Pescuit si Acvacultură Galaţi

Partener 2 : Centrul de Cercetare – Dezvoltare Pentru Piscicultura Nucet


Responsabil proiect : Prof.dr.ing. VICTOR CRISTEA