INTRODUCERE | ISTORIC | OBIECTIVE | ETAPE | REZULTATE-DOCUMENTE | DOTARI | DISEMINARE | LINKURI

 

 

 

Diseminare

...................................................................................................................................................................

 

Lista lucrari publicate si comunicate

 

Diseminarea rezultatelor din activitatea desfăşurată în cadrul proiectului s-a materializat prin participarea la workshopuri, simpozioane şi publicarea de articole în reviste de specialitate. Astfel, au fost elaborate şi trimise spre publicare urmatoarele articole :

 

1. Stefan Ghe., Cristea V., Mihalache A., Grecu I., Vasilean I., Sfetcu L., Gheorghe D., Docan A. “Researches regarding the technological performances of carp rearing during winter period in the conditions of a recirculating aquaculture system” Lucrări ştiinţifice Zootehnie şi Biotehnologii, vol. 41 (2008), Timişoara;

 

2. Sfetcu L., Crsirea V., Oprea L., “ Nutrients dynamic in an aquaponic recirculating systems for sturgeon and lettuce (Lactuca sativa ) production”. Lucrări ştiinţifice Zootehnie şi Biotehnologii, vol. 41 (2008), Timişoara;

 

3. Docan A., Grecu I., Sfetcu L., Vasilean I., Cristea V. "Studies regarding the presence of the pathogens bacteria into a recirculating system of beluga sturgeon intensive rearing” Lucrări ştiinţifice Zootehnie şi Biotehnologii, vol. 41 (2008), Timişoara;

 

4. Cristea,V; Sfetcu, L.; Vasilean, I.; Grecu, I.; Docan, A., “The effect of initial stocking density on growth and survival of beluga sturgeon (Huso huso)” Prezentae in cadrul workshop-ului „Development of modern recirculation system: freshwater versus saltwater technology”, Universitatea Dubrovnik, Croaţia, August 2008

 

5. Cristea V., Sfetcu L., Grecu I., Mihalache A., Vasilean I., “Rearing of different fish species in a experimental recirculating systems”,Buletin USAMV-CN, 62/2005 (-), ISSN 1454-2382;

 

6. Vasilean I., V. Cristea, Lorena Sfetcu, „Influence of stocking density and water parameters on growth of juvenile beluga sturgeon (Huso huso, Linnaeus, 1758)”, volumul Universităţii de Ştiinţe-Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 2008, in curs de aparitie.

 

7. Grecu I., Cristea, V., Sfetcu l., Iordache G., 2005, ”Creşterea puietului de păstrugă (acipenser stellatus) şi crap (Cyprinus carpio) în condiţiile unui sistem recirculant, Volumul Simpozionului International USAMV, Timisoara;

 

8. Sfetcu L., Paltanea E., Cristea V., Oprea L., Docan A., 2005, „Data regarding biochemycal composition of carp fingerlings (Cyprinus carpio, linne, 1758) reared in a recirculating system”, Simpozionul „Realizari si perspective europene in cresterea animalelor” Iasi;

 

9. Talpeş Marilena, Savin C., Patriche N., Trofimov Angela, Tătaru Geanina „Technical-economical aspects of breading technology for sturgeons in recirculating systems”, Workshop-ul „Development of modern recirculation system: freshwater versus saltwater technology”, Dubrovnik, Croaţia august 2008;

 

10. Talpeş Marilena, Patriche N., Tenciu Magdalena, Paltenea Elpida, Savin C., Gerea D., Meliceanu Irina, Călin Petronela, “Referenced technological performances for sturgeon fingerling breeding in intensive system”, Lucrări ştiinţifice Zootehnie şi Biotehnologii, vol. 41 (2008), Timişoara;

 

11. Paltenea, E. Ionescu, A., Zara, M. – “Metodă de evaluare a timpului optim de păstrare a sturionilor de cultură”, Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură, ind. alim. şi silvicultură: 2005 - 2006, vol. IX, p. 358 – 359, ISBN 978-973-31-2306-4, Ed. Tehnică, Bucureşti, 2007;

 

12. Patriche N., Talpeş Marilena, Meliceanu Irina, Tenciu Magdalena, Obrocea Liliana, Savin C., „Rolul acvaculturii în contextul protecţiei resursei pescăreşti”, Ziua internaţională a zonelor umede „Fish for tomorrow?” – Seminar zone umede şi resursa piscicolă, Galaţi februarie 2007.

 

13. Mioara Costache, Cecilia Bucur , Mihail Costache, Daniela Radu, „Data regarding biochemycal composition of one summer catfish (silurus glanis) reared in a recirculating system”, Simpozion Internaţional de Biologie şi Nutriţie Animală, 25-26 septembrie 2008

 

14. Mioara Costache, Daniela Radu, Oprea Daniel, Mihail Costache, “A study considering the rearing of first summer catfish in a recirculating system”, A 37–a sesiune internaţională de comunicări ştiinţifice, 05-07 noiembrie 2008 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti Facultatea de Zootehnie.